"Omistajien vastuu yrityksen menestyksestä on jakamaton.

Omistajuutta on mahdollista jakaa."


- Marko Seppä, omistaja ja toimitusjohtaja

Teen osaamissijoituksia


Pääomasijoittajat koulivat yrityksiä pörssi-kelpoisiksi vaativina ulkopuolisina omista-jina. Osaamissijoittaja puolestaan osallistuu yrityksen pääomasijoituskelpoisuuden raken-tamiseen kanssayrittäjänä.

Kun kemiat ja kompetenssit saadaan koh-dilleen, voi yrityskasvatus edetä päätyyn asti.

Toimin neuvonantajana


Joskus neuvot/arviot ulkopuolisena ovat so-pivin lääke. Neuvontaroolit voivat johtaa kanssayrittäjyyteen tai mahdollistaa sitoutu-misen yhtä yritystä laajempiin projekteihin.

Sparraan julkisyhteisöjen (mm. EU, TEM, yliopistot) lisäksi pääomasijoitusyhtiöiden ja kasvuyritysten ylintä johtoa.

Koulutan ja herättelen


Kasvuyritysten luominen on vaativa tai-teenlaji. Tunnen Euroopan, Intian ja USA:n huippuyliopistojen käytännöt ja hyödynnän niitä ratkaisuissa asiakkaideni tarpeisiin.

Olen puhujana herätellyt mm. yrittäjyys-kouluttajia Afrikassa, e-business-kehittäjiä Kiinassa ja OECD-päättäjiä Brasiliassa.© Venture Capital Corporation VCC OyJulkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello